Jak wymyśliliśmy Edukole

Pomysł na Edukole powstał podczas jednego ze spotkań z pedagogiem, który zwrócił naszą uwagę na fakt, że w swojej pracy z dziećmi trudność sprawia mu ciągłe zapewnianie im nowych, stymulujących zadań. Wiąże się ono bowiem z koniecznością zakupu bądź drukowania kolejnych zestawów ćwiczeń. Przedszkolaki bardzo szybko się uczą, jednak wiele poleceń wykonują operując po prostu dobrze przyswojonymi schematami (np. przyzwyczajone do pytania ich o to, aby wskazały żółty balonik, mogą mieć problem, gdy nagle zostaną poproszone o wskazanie czerwonego balonika chociaż pojęcie balonika i pojęcie koloru czerwonego nie są im obce).Postanowiliśmy więc opracować dla nich takie zadania, w których pewne elementy będą mogły być systematycznie podmieniane, tak, aby zapewnić im jak najwięcej możliwości zetknięcia się z danym zagadnieniem. Dzięki takiej prezentacji materiału rodzice będą mieli pewność,  ze ich pociechy faktycznie rozumieją określone pojęcie, a nie polegają jedynie na własnej pamięci

Kolejnym pomysłem, który zrodził się w wyniku współpracy z pedagogami było umożliwienie rodzicom sprawdzania postepów w rozwoju ich dzieci. Rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w procesie edukacji przedszkolaków poprzez towarzyszenie im w rozwiązywaniu zadań, analizowanie ich osiagnieć i taki dobór ćwiczeń, który będzie najbardziej optymalny dla ich pociech i pozwoli im na nadrobienie ewentualnych braków bądź też dalsze kształcenie już zdobytych umiejętności. Naszym założeniem było więc stworzenie narzędzia, które wspomagałoby rodziców w pełnieniu przez nich roli przewodników w świecie nauki oraz zapewniałoby im mozliwość bieżącej kontroli wyników osiąganych przez ich dzieci.

Wartościowe spędzanie czasu

Wartościowe spędzanie czasu
We współczesnym świecie coraz większy nacisk kładzie się na wykształcenie i wszechstronny rozwój, które mają być gwarantem sukcesu w dorosłym życiu.

Korzystamy z programów edukacyjnych

Programy edukacyjne
Przy tworzeniu wszelkich ćwiczeń oraz testów zamieszczanych na naszym portalu korzystamy z narzędzi diagnostycznych stosowanych przez pedagogów i psychologów rozwojowych.

Współpracujemy z specjalistami

Współpracujemy z pedgaogami
Edukole oferuje szeroką gamę zadań przeprowadzonych w formie testów. Wzrok, słuch, orientacja i myślenie to cztery percepcje które możesz sprawdzić i ...