POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Edukole stworzono w celu ułatwienia oceny poziomu rozwoju wybranych percepcji dziecka. Dodatkowo, poprzez narzędzia jakie udostępnione zostały w serwisie,strona stawie sobie za zadaniewspierać Rodziców w indywidualnej pracy z dzieckiem oraz stanowić możliwość urozmaicenia pracy pedagogów i przedszkoli. Operator Strony poważnie podchodzi do wszelkich kwestii związanych z ochroną prywatności, dlatego też zobowiązuje się on dołożyć wszelkich starań, aby Strona była miejscem bezpiecznym i przynoszącym radość jej Użytkownikom.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności odnosi się do wykorzystywania danych osobowych podanych przez Użytkownika na Stronie www.edukole.pl . Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i oświadcza, że użyje informacji oraz treści dostarczonych mu przez Użytkownika, gdy będzie do tego zobligowany prawnie, zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych obowiązującą w Rzeczpospolitej Polskiej oraz z ustawodawstwem Unii Europejskiej oraz w określonych przypadkach i za zgodą Użytkownika, w celu zaoferowania innych usług.

Operator informuje, że Strona może zawierać hiperłącza do stron będących w posiadaniu osób trzecich i przez nie obsługiwanych. Owe strony osób trzecich działają zgodnie z własnymi politykami ochrony prywatności, w tym polityką dotyczącą plików typu „cookies”. Operator zaleca więc Użytkownikom, aby zapoznali się dokładnie z wyżej wspomnianymi politykami. Regulują one bowiem między innymi wykorzystywanie danych osobowych zebranych przez „cookies” podczas odwiedzania rzeczonych stron internetowych. Ponadto Operator oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez strony, o których mowa powyżej, a korzystanie z owych stron odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

ZEBRANE INFORMACJE

W momencie rejestrowania się Użytkownika na Stronie w celu korzystania z niej lub w celu otrzymywania, np. newslettera lub danych związanych z osiągniętymi przez dziecko wynikami, Operator może poprosić o podanie danych osobowych i informacji osobistych. Informacje takie mogą dotyczyć, ale nie ograniczają się do, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) i daty urodzenia dziecka. Poszczególne strony mogą wymagać od Użytkownika udostępnienia różnych danych. Poprzez podawanie własnych danych w odpowiednich polach, Użytkownik umożliwia Operatorowi świadczenie określonych usług.

Operator oświadcza również, że używa plików typu „cookies” oraz, że zbiera adresy IP. Korzysta on bowiem z oprogramowania służącego do analizy adresów IP oraz plików „cookies” w celu wzbogacenia doznań Użytkownika. Informacje zgromadzone w ten sposób nie są wykorzystywane przy tworzeni profilu osobowego Użytkownika, a pliki pamięci logowania są czyszczone w regularnych odstępach czasu.

UŻYWANIE ZEBRANYCH INFORMACJI

Operator będzie używał informacji osobistych do wielu celów, w tym między innymi do celów administracyjnych (np. aby przypomnieć Użytkownikowi hasło lub poinformować go, że dana usługa jest chwilowo niedostępna) lub po to, aby skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie treści zamieszczonych na Stronie, ustalić lokalizację Użytkownika, określić liczbę odwiedzin Strony przez osoby z poszczególnych krajów bądź też uniemożliwić dostęp do Serwisu tym Użytkownikom, którzy zakłócają jego prawidłowe funkcjonowanie.

Operator oświadcza, że jeżeli będzie potrzebował wykorzystać informacje osobiste do jakichkolwiek celów innych niż te wspomniane powyżej, uprzednio prześle Użytkownikowi powiadomienie o takim zamiarze. Wówczas Użytkownik będzie miał możliwość wstrzymać lub wycofać zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach innych niż wyżej wymienione.

KONTAKTOWANIE SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM W CELACH OPERACYJNYCH

Operator może,poza kontaktem zainicjowanym przez Użytkownika, kontaktować się z Użytkownikiem między innymi w następujących okolicznościach: w związku z funkcjonowaniem Strony, w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w sytuacji gdy Użytkownik wybrał opcję otrzymywania dalszej korespondencji, w związku z wszelkimi treściami publikowanymi lub dostarczanymi przez Użytkownika, w celu zaproszenia Użytkownika do udziału w ankietach dotyczących Strony oraz jakości usług dostarczanych przez Operatora oraz w innych konkretnie ustalonych przypadkach.

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM W CELACH MARKETINGOWYCH

Operator oświadcza, że nie będzie używał uzyskanych danych do celów marketingowych ani promował nowych usług, chyba że udzielono mu na to wyraźnej zgody dotyczącej konkretnej informacji. Materiały marketingowe będą zawierały łatwą w zastosowaniu opcję umożliwiającą wycofanie się z jakichkolwiek przyszłych kampanii.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI OSOBISTYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe i informacje osobiste będą przechowywane jako poufne, a ich ujawnienie nastąpi jedynie w przypadkach wymaganych lub dopuszczanych przez prawo, lub jeśli konieczna będzie interwencja ze strony Operatora w celu położenia kresu publikowaniu w serwisie niestosownych lub niedopuszczalnych treści przez danego Użytkownika.

Sytuacja Operatora może wymagać przetwarzania danych osobowych przez osoby trzecie, jednak każdorazowo będzie się to odbywało zgodnie z prawem polskim i prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Operator dołoży wszelkich starań, aby owe osoby trzecie dokładnie przestrzegały udzielonych im instrukcji oraz nie wykorzystywały udostępnionych im danych osobowych i informacji osobistych do własnych celów biznesowych.

ZMIANY W ZAKRESIE NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności może co pewien czas podlegać aktualizacji, dlatego zaleca się, aby Użytkownik sprawdzał ją za każdym razem, gdy podaje dane osobowe i informacje osobiste na Stronie. Data ostatnich zmian pojawiać się będzie na dole niniejszej strony.

COOKIES

Konfiguracja standardowa większości przeglądarek zezwala na przyjmowanie „cookies”. Jeśli jednak „cookies” nie są akceptowane, Użytkownikowi nie można dostarczyć pewnych, spersonalizowanych usług, a przez to określone funkcjonalności i cechy Serwisu mogą być dla Niego niedostępne. Każda przeglądarka jest inna, dlatego wskazane jest sprawdzenie menu „Pomoc” danej przeglądarki w celu ewentualnej zmiany poszczególnych preferencji dotyczących „cookies”

 1. Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. Adres IP
  2. Wywoływany adres internetowy (URL)
  3. Adres internetowy, z którego Użytkownik korzyszta
  4. Innych informacji transmitowanych protokołem http
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików cookies. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika nie są w sposób trwały instalowane pliki cookies lub inne składniki oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę
 3. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez użytkownika.
 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  3. funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  4. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.